top of page

                 Eğitim

 • Hijyen Eğitimleri

 • Su Güvenliği (Lejyoner) Eğitimi

 • Gıda Güvenliği Eğitimleri

 • Gıdalarda Tehlike Analizleri Eğitimi

 • Hammadde ve Mal Kabul Kriterleri Eğitimi

 • Gıda Mikrobiyolojisi

 • HACCP Planı

 • Gıda Zehirlenmeleri ve Risk Analizleri

 • Menü ve Reçete Hazırlama Eğitimi

 • Yiyecek ve İçecek Maaliyet Hesapları (COST) Eğitimi

 • Kat Hizmetleri Eğitimi

 • Ön Büro Hizmetleri Eğitimi

 • Teknik Servis Hizmetleri Eğitimi

 • Havuz Hijyeni Eğitimi

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimleri

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimleri

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimleri

 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimleri

 • 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Temel Eğitimleri

 • Temel Dokümantasyon Eğitimleri

 • İç Tetkik Eğitimleri

bottom of page