Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolü

Sağlıklı gıdanın üretimi, temini ve tüketiminde hijyen hayati öneme sahiptir. Çünkü gıdalarla insanlara geçen yüzlerce çeşit hastalık, zehirlenmelere neden olan bakteriler, toksinler ve zararlı katkı maddeleri, tüketici sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir.

Her işletmenin hijyenik koşullarda gıda üretebilmesi ve bu alandaki müşteri memnuniyetini arttırabilmesi için tarafsız Üçüncü Göz Hijyen Kontrolüne ihtiyacı vardır. Böylelikle işletmenin gıda hijyeni ve güvenliğine yönelik eksikleri uzmanlar tarafından tespit edilir ve alınacak önlemler etkin şekilde ve kısa sürede belirlenerek iyileştirme çalışmaları yürütülür.

 

İşletmenize özel hazırlanan kontrol listelerimiz ile tüm üretim alanlarının kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Denetim sıklığı işletmenin tercihine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İşletme teknik alt yapı , üretim uygulamaları, personel hijyen bilinci, dokümantasyon açısından değerlendirilmektedir. Denetim sırasında, Hızlı Hijyen Görüntüleme Monitörü ile mikrobiyolojik ölçümler yapılarak otokontrol sistemi kurulmaktadır. 

 

Gerçekleştirilen denetim sonucunda elde edilen bulgulara göre puanlı kontrol listesi üzerinden detaylı bir rapor hazırlanmaktadır. Her birimin aylık performans değerlendirmeleri grafiksel ve yüzdesel olarak belirtilmektedir. Denetim sırasında belirlenen uygunsuzluklara yönelik Düzeltici Faaliyetler önerilmektedir. 

Satın alma, depolama, mutfak, servis/sunum, ünitelerinde görevli personel ve yöneticilere Gıda Güvenliği ve Hijyeni Eğitimleri verilmektedir.  Eğitim; Yasal Mevzuatlar, Gıda Güvenliği ve Hijyen Uygulamaları, Temel Mikrobiyoloji, İzlenebilirlik, Dokumantasyon konularını kapsamaktadır.

Periyodik kontrollerde işletmeye, firmamızın gözetiminde olduğunu bildiren Gıda Güvenliği Kontrol Sertifikası asılmaktadır.